Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Завршна сметка

Во прилог се завршните сметки и биланс на приходи и расходи и биланс на состојба за годините:

1. Финансиски извештај за 2018

2. Финансиски извештај за за 2019

3. Финансиски извештај за 2020

Во прилог е наративниот извештај за работењето на МЗ Галичник во периодот од Март 2017 до Март 2021:

  1. Извештај МЗ Галичник 2017-2021