Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Извештај за работењето на Советот на МЗ Галичник 2017-2021

Во периодот од март 2017 до март 2021 година, Советот на месната заедница Галичник посветено работеше и преземаше активности за надминување и решавање на наталожените проблеми од минатите години, а особено за остварување на следниве цели:

  • Зголемување на бројот на постојани жители во Галичник и зголемување на  престојот на сопствениците на имот, како и поттикнување на реконструкција на постојните имоти,
  • Подобрување на квалитетот на животот и престојот во Галичник,
  • Зголемување на бројот на стопански субјекти од областа на алтернативниот туризам и угостителските и сместувачки капацитети, 
  • Подобрување на инфраструктурата (патна, електрична, водоводна, и да се реконструираат објекти кои се во функција на Галичник),
  • Зголемување на бројот на странски и домашни туристи,
  • Подигнување на еколошката свест и зачувување на животната средина,
  • Промовирање на Галичката свадба и останатите содржини што ги нуди Галичник низ целиот свет.

МЗ Галичник учествуваше во програма Унапредување на општинското владеење организирана од страна УНДП и Министерство за локлна самоуправа како и канцеларијата на Европска комисија, каде зеде активно учество во дискусија и во однос на предлози за подобрување на законските решенија од областа на локалната самоуправа. МЗ Галичник на овие настани беше секогаш посочен како одличен пример за функционална организација. Идејата на тркалезните маси беше токму изнаоѓање на модалитет и форма за утврдување на идеалниот правен статус на МЗ кој би бил од интерес за целата заедница.

Детален извештај може да се види на следниот линк