Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Month: March 2021

Правила за Изборите 2021 за Совет на МЗГ

Почитувани сограѓани, Сакам да ви ги појаснам правилата на гласање што ќе се одржи во недела и понеделник, 28 и 29.03.2021 година. Со претставници од двете кандидатски листи е договорено:

1. Гласачкото ливче покрај меморандум на МЗГ да има печат и потпис на ДКС

2. По електронска пошта може да гласаат: – Гласачи кои се жители на Скопје, а на денот на гласање се во Галичник. – Гласачи кои се жители на други населени места, освен град Скопје и општините кои се во склоп на град Скопје. – Гласачи кои се во изолација поради Ковид-19 со прилог на решение за изолација. – Гласачи кои се на боледување или се со здравствени проблеми, а се жители на Скопје со прилог на документ за спреченост. – Гласачи кои се во ризична група – постари од 70 години. – За сите кои ќе гласаат, а не се во ниедна од претходните групи наведени погоре, нивниот глас нема да се брои.

3. Гласањето ќе го спроведе комисија составена од претставници делегирани од двете кандидатски листи, секој гласач треба да биде евидентиран во Списокот на гласачи кој ќе се води на избирачкото место, списоците на гласачи од гласањето по електронска пошта и од гласањето на лице место, како и резултатите од гласањето ќе бидат јавно објавени. Секој потенцијален гласач по електронска пошта сам одлучува дали ќе го користи правото на гласање, заради заштита на личните податоци, комисијата за спроведување на изборите материјалите од електронското гласање ќе ги уништи по конечно објавување на резултатите од гласањето.

4. Секој гласач покрај веќе споменатите докази, треба да има и доказ – доколку е потребно – дека е со право на глас, стекнато по наследство, брак или раѓање.

5. Во комисијата за избор ќе има и претставници на Општина Маврово и Ростуше. Сите кои ќе го искористат правото на гласање со физичко присуство треба да ги почитуваат мерките за заштита од Ковид 19.

Претседател на изборна комисија Достана Караѓозоска Станковска с.р.

ИЗБОРИ 2021

Почитувани,

На претстојните избори за Советот на Месна заедница Галичник, кои ќе се одржат на 29.03.2021 година (понеделник), со свои кандидатски листи ќе настапат следните групи:

————————————————————

Кандидатска листа со број 1

 1. Весна Ванковска
 2. Жарко Кржалоски
 3. Војче Филипоски
 4. Андреј Цинцароски
 5. Иван Чангоски
 6. Гоце Божиновски (Луканоски)
 7. Бране Лепчески
 8. Гоце Пендароски
 9. Горан Мелоски
 10. Милутин Чалчески
 11. Давор Ажиески
 12. Симона Александровска  (Јуруковска)

————————————————————

Кандидатска листа со број 2

 1. Александар Костиќ (Мандичевски)
 2. Александар Филиповски
 3. Ана Колевска (Черепналкоска)
 4. Ана Сариевска (Ажиеска)
 5. Васко Величковски (Гегоски)
 6. Викторија Жикоска
 7. Гордана Бекриќ (Луканоска)  
 8. Дејан Дуковски
 9. Ѓорѓи Чичаров (Луканоски)
 10. Марко Бислимоски
 11. Марко Филиповски
 12. Миле Бошњаковски
 13. Павле Камилоски

Ве молиме да гласате со заокружување на бројот на листата за која сакате да гласате на гласачкото ливче кое ќе ви биде врачено на гласачкото место.

Оние кои се пријавија да гласаат по електронски пат треба во електронската порака која ќе ја испратат да го наведат бројот на кандидатската листа за која го даваат својот глас.

МЗ Галичник, Програма за 2021-2025

Драги наши Галичани, во овој документ ќе ги изложиме идеите за развој на нашиот Галичник во период од наредниве четири години со цел на сите да ни овозможи да го користиме севкупниот потенцијал на нашата дома без да имаме проблеми од било кој вид кои би го попречувале нашиот престој.

Со овој документ ја бараме Вашата поддршка на изборите за Совет на Месна заедница Галичник. Веруваме дека имаме потенцијал и капацитет да почнеме со реализација на овие идеи и план, и дел од нив и да ги завршиме во рамките на нашиот мандат.

Несомнено дел од плановите се стратешки и потребни ќе бидат повеќе години за реализација, но не се сомневаме во новите генерации од Галичник, кои се надеваме во годините пред нас ќе ги затворат сите отворени прашања на нашата заедница.

За ова, но и за постигнатите резултати во изминативе 4 години можете да прочитате повеќе во документот „Извештај за работата на МЗ Галичник – 2017 – 2021“.

Најголем проблем за функционирањето на нашата заедница претставува одржливоста на Месната заедница односно нејзино целосно, да речеме, институционализирање и ставање во погон преку решавање на правниот статус и јасни и мерливи правила за функционирање, со цел да се искористат сите можности кои ги нуди државата. Со оваа програма нудиме решение и за тој горлив проблем.

Целосната „Програма 2021-2025“ можете да ја преземете тука.

Во продолжение имињата на предложениот Совет на Месна заедница Галичник:

 1. Александар Костиќ (Мандичевски)
 2. Александар Филиповски
 3. Ана Колевска (Черепналкоска)
 4. Ана Сариевска (Ажиеска)
 5. Васко Величковски (Гегоски)
 6. Викторија Жикоска
 7. Гордана Бекриќ (Луканоска)  
 8. Дејан Дуковски
 9. Ѓорѓи Чичаров (Луканоски)
 10. Марко Бислимоски
 11. Марко Филиповски
 12. Миле Бошњаковски
 13. Павле Камилоски

Извештај за работењето на Советот на МЗ Галичник 2017-2021

Во периодот од март 2017 до март 2021 година, Советот на месната заедница Галичник посветено работеше и преземаше активности за надминување и решавање на наталожените проблеми од минатите години, а особено за остварување на следниве цели:

 • Зголемување на бројот на постојани жители во Галичник и зголемување на  престојот на сопствениците на имот, како и поттикнување на реконструкција на постојните имоти,
 • Подобрување на квалитетот на животот и престојот во Галичник,
 • Зголемување на бројот на стопански субјекти од областа на алтернативниот туризам и угостителските и сместувачки капацитети, 
 • Подобрување на инфраструктурата (патна, електрична, водоводна, и да се реконструираат објекти кои се во функција на Галичник),
 • Зголемување на бројот на странски и домашни туристи,
 • Подигнување на еколошката свест и зачувување на животната средина,
 • Промовирање на Галичката свадба и останатите содржини што ги нуди Галичник низ целиот свет.

МЗ Галичник учествуваше во програма Унапредување на општинското владеење организирана од страна УНДП и Министерство за локлна самоуправа како и канцеларијата на Европска комисија, каде зеде активно учество во дискусија и во однос на предлози за подобрување на законските решенија од областа на локалната самоуправа. МЗ Галичник на овие настани беше секогаш посочен како одличен пример за функционална организација. Идејата на тркалезните маси беше токму изнаоѓање на модалитет и форма за утврдување на идеалниот правен статус на МЗ кој би бил од интерес за целата заедница.

Детален извештај може да се види на следниот линк

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите галичани кои имаат имот во Галичник дека Советот на Месната заедница Галичник на седницата одржана онлајн на 15 март 2021 година донесе заклучок за спроведување избори за нов совет на Месната заедница.
Изборот на новиот совет на Месната заедница ќе се одржи на 29 март 2021 година (понеделник) во просториите на Домот на култура (старото кино) во Ѓорче Петров во периодот од 7 до 19 часот.
Гласањето ќе биде тајно со заокружување на редниот број што ќе го носат предложените листи за Совет на МЗГ. Редните броеви на листите ќе бидат утврдени по пат на жрепка. Идентитетот на гласачите ќе се утврдува со лична карта.
При гласањето ќе се почитуваат сите протоколи во услови на пандемијата од Ковид 19 донесени од Комисијата за заразни болести.
Истовремено ве известуваме дека, по претходна најава, во недела на 28 март  2021 година до 19 часот, ќе биде овозможено и гласање на електронската пошта на МЗГ mzgalichnik@gmail.com само за оние галичани кои во моментот на гласањето се наоѓаат во Галичник, во странство или од оправдани здравствени причини не се во можност физички да присуствуваат, со прилог скен од пасош или лична карта.
Процесот на гласање ќе го спроведе комисија која ќе биде составена од претставници на предложените листи и галичани кои веќе учествувале во спроведување на локалните, парламентарните или претседателските избори.
Ги повикуваме сите заинтересирани галичани, лично или електронски на mzgalichnik@gmail.com, најдоцна до 25 март 2021 (четврток) да достават предлог листи за членови на Совет на МЗГ и предлог на лица кои ќе бидат присутни при спроведување на процесот на гласање. Листата треба да брои од седум до тринаесет лица.
Од овој момент па се до 27 март 2021 (сабота) алатките за комуникација на МЗГ како што се веб страната и ФБ страната на МЗГ ќе бидат достапни за објавување на содржини во функција на изборот на совет на сите предложени листи за Совет на МЗГ.


15 март 2021 година,

Александар Костиќ

претседател на Месна заедница Галичник